vår historie

Om oss

Rolf Olsen sr. (f. 1863 - d. 1947) etablerte seg med egen virksomhet basert på kjøp og eksport av sild og fisk i Bergen i 1891. Han opparbeidet raskt en betydelig forretning og kjøpte i 1911 eiendommen Sandviksboder 77abc som ble brukt som salteri og pakkhus for saltsild. 1914 kjøpte han eiendommen Skarholmen på Askøy. Denne ble utviklet til sildesalteri og røkeri. I 1915 var han med og etablerte selskapet Saltimport AS som han etter hvert overtok. Rolf Olsen døde i 1947 og hans sønn Rolf Olsen jr. overtok ledelsen av selskapet. Han døde tragisk i en skiulykke i 1954, og hans nevø Andreas Grimelund jr. overtok ledelsen av selskapet.

Andreas Grimelund jr. utviklet Rolf Olsen gruppen og utvidet produksjonen i Bergen, investerte i andeler i fiskebåter, etablerte fabrikker for salting av sild på både Orknøyene og Hebridene og hadde omfattende produksjon av saltsild i Canada, på Isle of Man, i Killybegs i Irland og flere steder langs Norskekysten. Andreas Grimelund jr. startet allerede i 1978 selskapets aktivitet innen lakseoppdrett som en av pionerene i næringen og så dette som et viktig satsingsområde. Han døde som følge av sykdom i 1982.

I 1983 overtok Andreas Grimelund dy. ledelsen av selskapet. Han utviklet selskapet videre langs de linje hans far hadde trukket opp og investerte i lakseoppdrettsanlegg i Hordaland, Sogn og Fjordane og på Hebridene i Skottland, bygget opp salgs-/eksportbedrifter for oppdrettslaks i Norge og på Hebridene og bygget opp slakte- og foredlingsbedrifter basert på oppdrettslaks på Skarholmen på Askøy og i Stornoway på Hebridene. Det ble utviklet en omfattende og innovativ foredlingsvirksomhet av oppdrettslaks. Selskapets eiendomsdivisjon ble også utviklet ved kjøp av flere sentrale eiendommer i Bergen Havn og og Ålesund Havn og selskapets saltvirksomhet ble ekspandert gjennom etablering av import- og distribusjonsanlegg langs hele norskekysten fra Oslo til Nord-Troms.

I 2001 solgte man selskapets oppdrettsdivisjon som på det daværende tidspunkt var Norges 10. største oppdretts-/eksportselskap. I 2019 og 2020 solgte man store deler av næringseiendommene i Sandviken i Bergen for satse videre på næringseiendom og datterselskapet Saltimport AS. Saltimport AS er idag en ledende aktør innen import og distribusjon av salt i Norge og Norden.

Saltimport AS

Saltimport AS ble etablert i 1915 som et samarbeid mellom alle de store saltsild- og saltfiskprodusentene i Norge. Initiativtaker til samarbeidet var Rolf Olsen AS som var en ledende saltsildprodusent. Gjennom årene som gikk falt saltsildprodusenter fra og Rolf Olsen kjøpte aksjer og på 1960-tallet var Saltimport blitt et datterselskap av Rolf Olsen AS. Saltimport AS har gjennom langsiktig satsing etablert seg som den ene av bare to landsdekkende importører av salt i Norge. Selskapet har terminaler i Oslo, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim og Troms. Selskapet har en viktig samfunnsfunksjon som leverandør av salt og saltrelaterte produkter til matvareindustri, veisikkerhet, fiskeindustri, oppdrett, offshore og mange andre segmenter i Norge. Selskapet selger også salt i andre Nordiske land

gå til nettsted

Rolf Olsen Eiendomsselskap AS

Personvernerklæring

Kontakt