Våre eiendommer

Eiendommene våre er beliggende ved sjøen i Bergen, Sandviken og på Laksevåg og brukes til industri, næring og kontorformål. Eiendommene utvikles løpende til bærekraftig og fremtidsrettet bruk innen bådenæring. Tomtearealet er på totalt mer enn 30.000 m2 og med dypvannskaier i både Bergen, Ålesund, Trondheim og Troms. På eiendommene våre er der også 7 fredete og verneverdige bygg som er under løpende restaurering og vedlikehold for verngjennom bruk. Blant våre fredete og verneverdige eiendommer finner du Reperbaneni Sandviken (Stoltzebanen) og Sandviksboder 78b (Holmefjordboden).

Rolf Olsen Eiendomsselskap AS

Personvernerklæring

Kontakt