Ny side hjemmeside oppdateres og vil være tilgjengelig innen November 2016.

For henvendelser til Rolf Olsen Eiendom vennligst kontakt oss på tlf 55332420 eller 40400400. Mail ag@rolfolsen.no

For henvendelser til Saltimport vennligst kontakt oss på tlf: 55332400 eller mail salt@salt.no